Autokaleidoskop

Denně aktualizovaný magazín ze světa automobilů, veteránů, automobilového sportu a cestování

Standardní propozice Grand Prix historických vozidel (výtah)

Pořadatelé podniků pro historická vozidla, kteří jsou soukromými právnickými subjekty, se dohodli na uspořádání seriálu GRAND PRIX historických vozidel (dále jen GPHV). Standardní propozice seriálu GPHV mají přispět ke zvýšení objektivnosti hodnocení a kvality zajištění seriálu.

Standardní propozice seriálu GPHV nenahrazují zvláštní ustanovení nebo propozice jednotlivých podniků, kde budou popsány detaily konkrétních podniků. Seriál GPHV je určen pro jezdce se sportovními a závodními historickými vozidly.


3. ÚČASTNÍCI

3.1. Jezdec musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění a bude zapsán v seznamu účastníků. Tento jezdec boduje do seriálu.

3.2. Posádka vozidla, pokud to jeho konstrukce dovolí, může být složena ze dvou osob.

3.3. Spolujezdec nesmí být mladší 18 let a musí být zapsán v seznamu účastníků dle propozic
jednotlivých podniků.

3.4. Účast třetí osoby ve vozidle není povolena (pokud nestanoví promotér jinak).

3.5. Povinná bezpečnostní výbava celé posádky je stanovena v propozicích jednotlivých podniků
minimálně v tomto rozsahu:

- Jezdci a případní spolujezdci během jízd pravidelnosti použijí ochranou přilbu a u otevřených vozidel vhodnou ochranu zraku. Promotér důrazně doporučuje použít ochranné přilby podle norem FIA a ECE.

- Jezdci a případní spolujezdci během jízd pravidelnosti použijí oblečení které bude plně krýt jejich tělo (dlouhé rukávy a nohavice). Promotér důrazně doporučuje použití nehořlavých kombinéz (i s prošlou homologací). Dále se doporučuje použití rukavic a pevné obuvi.


4. VOZIDLA

V rámci seriálu GPHV jsou vozidla rozdělena podle roku výroby:

- I. Předválečná (Pre War) do roku výroby 1945

- II. Poválečná (Post War) do roku výroby 1965


4.1. Jízd pravidelnosti se mohou zúčastnit jezdci s historickými vozidly s doložitelnou závodní historií od počátku výroby až do roku výroby 1945 (včetně) v kategorii I. (Pre War).GRAND PRIX historických vozidel


4.2. Jízd pravidelnosti se mohou zúčastnit jezdci s historickými dvousedadlovými vozidly s doložitelnou závodní historií od počátku výroby až do roku výroby 1965 (včetně) v kategorii II. (Post War).

4.3. Jsou povoleny věrné repliky výše zmíněných automobilů.

4.4. Výměna vozidel v průběhu seriálu v rámci jedné kategorie je povolena.


5. KALENDÁŘ PODNIKŮ

GRAND PRIX historických vozidel 2024 bude vypsán na těchto podnicích:


Sosnová Classic 17.-19.5.2024 (dvou podnik, samostatné hodnocení so + ne)

Brno GP Revival 13.-14.7. 2024 (dvou podnik, samostatné hodnocení so + ne)

Grand Prix Bugatti Zlín 16. 8. 2024

Zbraslav – Jíloviště 7. 9. 2024

Brno – Soběšice 28. 9. 2024


6. PŘIHLÁŠKY

6.1. Přihláška do GPHV se podává prostřednictvím přihlášek na jednotlivé podniky seriálu.
6.2. Účastník GPHV podpisem přihlášky přijímá znění těchto propozic a zavazuje se ho dodržovat.
6.3. Pořadatelé jednotlivých podniků GPHV mají právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv soutěžícího na svůj podnik bez udání důvodu. Toto mohou učinit zejména s ohledem na propustnost tratě, bezpečnost či jiných důvodů dle vlastního uvážení. Učiní tak v dostatečném předstihu a písemnou formou.


7. VKLAD DO SERIÁLU

Startovné na jednotlivé podniky hradí účastníci přímo pořadatelům jednotlivých podniků.


8. POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti účastníka akce sjednává pořadatel jednotlivého podniku dle propozic jednotlivých podniků, případně každý účastník samostatně.


9. ZKOUŠKY PRAVIDELNOSTI

Během jednotlivých podniků bude účastníkům měřen čas jízdy po trati podniku. Účelem jízd pravidelnosti je dosažení co nejmenšího rozdílu mezi jednotlivými jízdami při jízdách do vrchu nebo co nejmenšího rozdílu mezi jednotlivými koly při jízdách na okruhu. Jízda pravidelnosti nemůže být zaměňována za závodní jízdu, kde je jediným kritériem dosažení nejkratšího času jízdy.
9.1. Měření času při jízdě pravidelnosti se provádí s přesností 0,1/0,01/0,001 sekundy (bude specifikováno v ZU jednotlivých podniků).


GRAND PRIX historických vozidel


9.2. Při jízdách pravidelnosti na uzavřených okruzích se měří vždy jeden okruh jako referenční a porovnává se s dalším vybraným okruhem jednotlivé rozjížďky (výběr porovnávaného okruhu je tajný a určuje ho ředitel daného podniku). Rozdíl času mezi referenčním a vybraným okruhem slouží k určení pořadí. Při více jízdách pravidelnosti v jeden den se dosažené rozdíly pro určení pořadí sčítají.


9.3. Při jízdách pravidelnosti do vrchu jsou jezdcům změřeny jednotlivé jízdy. Rozdíl času mezi jednotlivými jízdami slouží k určení pořadí.


9.4. Jízdy pravidelnosti do vrchu jsou startovány s vozidlem na startovní čáře. Start je pevný případně letmý. Jezdci, který není schopen odjet s vozidlem do 20 sekund po signálu ke startu, bude jízda ukončena a vozidlo pořadateli odtlačeno ze zóny startu.


9.5. Cíl jízdy pravidelnosti do vrchu je letmý. Zastavení mezi panelem Cíl, kde se provádí měření času, a panelem Stop (pokud je použit) je zakázáno pod penalizací 120 sekund. Penalizace bude přičtena k dosaženému rozdílu mezi jednotlivými jízdami.


9.6. Při jízdách pravidelnosti do vrchu může být stanovena maximální průměrná rychlost v ZU pro daný podnik. Maximální průměrná rychlost se stanový jako nejkratší možný čas pro jednotlivou jízdu pravidelnosti. Porušení předepsaného limitu (dosažení kratšího času) je penalizováno 300 sekundami. Penalizace bude přičtena k dosaženému rozdílu mezi jednotlivými jízdami.


9.7. Pokud jezdec při jízdách do vrchu opakovaně nebo podstatně překročí stanovenou průměrnou rychlost (je-li v ZÚ na daný podnik stanovena), bude penalizován 600 sekundami. Penalizace bude přičtena k dosaženému rozdílu mezi jednotlivými jízdami. Jezdec dále bude oznámen řediteli/sportovnímu komisaři k projednání přestupku.


10. URČENÍ VÝSLEDKŮ PODNIKU

Výsledky se stanoví jako součet dosažených časových rozdílů při jízdách pravidelnosti a všech ostatních penalizací vyjádřených dle článku 9. Při rovnosti dosažených časů je dalším kritériem rok výroby vozu.

11. HODNOCENÍ A CENY


11.1. Pořadatel podniku vyhlásí první 3 jezdce, kteří se umístili na 1. až 3. místě v absolutní klasifikaci bez rozdílu kategorií a Pohár Elišky Junkové pro nejlepší dámskou účastnici.


11.2. Pořadatel podniku dále vyhlásí první tři jezdce v jednotlivých kategoriích:
- I. Předválečná (Pre War) do roku výroby 1945

- II. Poválečná (Post War) do roku výroby 1965


11.3. Celkové hodnocení seriálu GPHV bude provedeno v absolutní kvalifikaci, v jednotlivých kategoriích a Poháru Elišky Junkové dle součtu bodů z jednotlivých podniků. Do hodnocení seriálu se započítává 6 nejlepších výsledků ze 7 vypsaných podniků (samostatné hodnocení so + ne během podniků Sosnová Classic a Brno GP Revival a po jednom výsledku z hodnocení Grand Prix Bugatti Zlín, Zbraslav – Jíloviště a Brno – Soběšice).


11.4. Za umístění v absolutní klasifikaci podniku bez rozdílu kategorií a v jednotlivých kategoriích se přidělí prvním 15 jezdcům 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod.


GRAND PRIX historických vozidel

11.5. Při rovnosti získaných bodů rozhodují o pořadí další kritéria:

- Počet prvních, druhých, třetích či dalších míst.
- V případě další rovnosti určí úspěšnějšího jezdce rok výroby automobilu.
11.6. Absolutní vítěz GPHV bez rozdílu kategorií obdrží na závěr sezóny putovní pohár.

12. KONTAKTNÍ ÚDAJE:


Prezident seriálu: Miroslav Krejsa
miroslav.krejsa@mkcars.cz
+420602404863


Webové stránky seriálu: gphv.cz


15.3.2024

Líbil se vám článek? Zalinkujte jej!
Tisknout


Adus s.r.o.

RSS feed
Mapa webu
Validátor
© 2024 Autokaleidoskop.cz Všechna práva vyhrazena.
Partneři: Auto ESA - váš spolehlivý autobazar