Autokaleidoskop

Denně aktualizovaný magazín ze světa automobilů, veteránů, automobilového sportu a cestování

Příručka pro Rallye Č.Krumlov Revival

Chcete se zúčastnit 1. Rallye Český Krumlov Revival 2021 a nevíte, jak soutěž probíhá a co vás vlastně čeká? Připravili jsme pro vás následující slovník pojmů, kde se vám jednoduchou formou snažíme vysvětlit to nejdůležitější.

Níže uvedené informace slouží pouze k lepšímu pochopení průběhu soutěže. V žádném případě nenahrazují kompletní znění Mezinárodních sportovních řádů FIA, sportovních a technických předpisů pro Trophy for Historic Regularity Rallies, Standardních propozic pro rally AS AČR ani zvláštních ustanovení soutěže. Všechny tyto dokumenty najdete v rubrice OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA.


Princip

Principem rallye pravidelnosti (regularity rally) je přesné dodržování organizátorem stanoveného rychlostního průměru na trase měřených testů, takzvaných zkoušek pravidelnosti (RS). Vůbec nezáleží na tom, kdo daným úsekem projede nejrychleji.

Rallye Český Krumlov Revival se jede (až na pár výjimek) na komunikacích otevřených pro veřejný provoz bez uzavírek. Povinností posádky je dodržování veškerých pravidel silničního provozu – průměrná rychlost na trati RS nikdy nepřesáhne 50 km/h. V průběhu soutěže bude kontrolováno, zda posádka respektuje maximální povolenou rychlost. Za přestupek prokázaný GPS jednotkami umístěnými ve vozidle budou účastníkům připsány trestné body a udělena finanční pokuta (článek 9.9 zvláštních ustanovení).


Hodnocení

Na trati všech RS je pro posádky neznámý počet míst, kde probíhá tajné (neviditelné) měření času. Měřící body nejsou umístěny v obcích označených dopravní značkou ani minimálně 500 metrů za nimi. To proto, aby v obydlených lokalitách nebylo nutné dohánět případné ztráty. Klíčem k určení pořadí po projetí cílem zkoušky je součet získaných trestných bodů. Odchylka 1 desetiny sekundy od ideálního času v každém měřeném místě (cíl testu nemusí být měřený) znamená penalizaci 1 trestný bod. Po každé dokončené etapě bude posádce díky takzvanému žolíkovi odečtena z celkové sumy trestných bodů penalizace z tajného měřícího bodu s největší odchylkou. Kdo má po tomto odečtu na svém kontě bodů nejméně, a to včetně případných dalších penalizací, vyhrává.


Časomíra

Oficiálním časem soutěže je astronomický čas dostupný online na internetových stránkách www.time.is. Posádkám doporučujeme, aby měly čas na svých zařízeních ve vlastním zájmu synchronizovaný. Měření času na trase zkoušek pravidelnosti probíhá v každém soutěžním vozidle dvěma speciálními GPS jednotkami od španělské firmy ANUBE Sport, umístěnými v pravém dolním rohu předního a zadního skla vozidla. Vratná kauce na výpůjčku jednotek činí 1 000 Kč.


PRŮBĚH SOUTĚŽE

Administrativní a technická přejímka
S ohledem na protiepidemická opatření může do prostoru administrativní přejímky vstoupit pouze jedna posádka. Technická přejímka bude probíhat v místě startu rallye dle programu, který bude zveřejněn na oficiální vývěsce.


Distribuce itineráře

Podrobný itinerář (roadbook) každé etapy obdrží posádka 15 minut před svým startovním časem od činovníka pro styk s jezdci v blízkosti stanoviště časové kontroly TC 1 a TC 4.Časová kontrola

Každá posádka musí během soutěže striktně dodržovat časový harmonogram. Zápis času probíhá do jízdního výkazu časoměřičem ve stanovišti časové kontroly (TC). Každá TC má svou oblast viditelně vymezenou panely – začátek je označen žlutým návěstím a konec třemi příčnými pruhy. Do oblasti kontroly smí posádka vjet nejdříve v průběhu minuty předcházející jejímu ideálnímu času. Pokud je ideální čas příjezdu do TC například 11:34, posádka může vjet do zóny nejdříve v 11:33:00 a jízdní výkaz předloží časoměřiči v rozmezí 11:34:00 až 11:34:59. Předčasné a pozdní příjezdy jsou penalizovány, maximální zpoždění v časové kontrole je 30 minut.
Předčasný příjezd do časových kontrol TC 2A, TC 3, TC5A a TC 6 je povolen.


Traťový úsek

Část trasy soutěže mezi časovými kontrolami, která není využita pro zkoušky pravidelnosti nebo uzavřené parkoviště. Průměrná rychlost pro danou sekci uvedená v hlavičce každé stránky itineráře (roadbooku) má pouze informativní charakter. Je vypočítána na základě celkové vzdálenosti a času, který může posádka na tuto sekci využít. Dodržování průměrné rychlosti je kontrolováno a hodnoceno pouze na trati RS! Na všech úsecích musí posádka dodržovat pravidla silničního provozu (především nepřekračovat maximální povolenou rychlost).


Start testu

Posádky startují do zkoušek pravidelnosti v pořadí, v jakém přijedou na stanoviště START, označené dobře viditelným panelem s černým praporkem v červeném poli. Startovní procedura v rámci Rallye Český Krumlov Revival je bezobslužná – bez časoměřiče a hodin. Posádka může do zkoušky odstartovat kdykoliv podle vlastního uvážení, ale vždy to musí být v celou minutu dle oficiálního času soutěže! Jakmile však vjede do zóny startu RS, označené panelem ve formátu A3 s černým praporkem ve žlutém poli, musí odstartovat do 60 sekund. V opačném případě bude penalizována 500 trestnými body.

Příklad: První posádka přijede před začátek zóny START v čase 8:43:50. Jelikož do celé minuty zbývá pouhých deset sekund, rozhodne se počkat a odstartovat do zkoušky až v následující minutě, to znamená v 8:45:00. Jakmile po trati ujede aspoň 100 metrů, pro GPS jednotky je to signál k pokračování měření. Pozor! Čas se neměří od okamžiku uvedení vozidla do pohybu, ale vždy od začátku dané minuty, to znamená výše zmíněného startovního času 8:45:00. Když tedy posádka vyrazí na trať měřené zkoušky v 8:45:02 a dál pokračuje v jízdě, musí počítat s tím, že časomíra běží od nuly (tzn. celé minuty). Mezitím přijely ke startu další posádky, které nesmí své startovní časy zbytečně odkládat a startovat postupně v minutových intervalech, tedy v 8:46:00, 8:47:00, 8:48:00, atd.


Zkouška pravidelnosti

Pro jednotlivé RS jsou stanoveny odlišné rychlostní průměry, které se můžou na trase několikrát změnit. Přesná místa, kde dochází ke změně průměru, jsou označena v seznamu zveřejněném na oficiální vývěsce. Průměr je nastavený podle charakteru trati nebo jiných místních podmínek. Posádky můžou pro měření průměrné rychlosti používat jakékoliv měřící zařízení nainstalované ve vozidle, libovolné mobilní aplikace (například pořadatelem osvědčený Rabbit Rally – Android, iOS; nebo Rally Tripmeter – Android, iOS), případně zvolit jakýkoliv vlastní systém výpočtu.


Systém měření a výpočtu ideálního času na trase RS je vysvětlen následujícím schématem a ukázkou itineráře:

https://rallyekrumlov.cz/revival/prirucka-posadky/PR 12.5.2021

Líbil se vám článek? Zalinkujte jej!
Tisknout


Milotec logo
CAG - Poctivé české dveře
Katalog Michelin 2017-2018
Adus s.r.o.
Dronejobs.cz
logo rexteam - rally racing czech

RSS feed
Mapa webu
Validátor
© 2021 Autokaleidoskop.cz Všechna práva vyhrazena.
Partneři: Auto ESA - váš spolehlivý autobazar