Autokaleidoskop

Denně aktualizovaný magazín ze světa automobilů, veteránů, automobilového sportu a cestování

Rembrandt van Rijn v pojetí českého malíře

Česká republika se řadí mezi země, které se i ve světě mohou pochlubit významnými umělci v oblasti výtvarného umění. Ať už se jedná o Alfonse Muchu, Františka Kupku, Toyen nebo Jana Baucha českého malíře minulého století, který o umění řekl, že umění výtvarné roste jenom ze solidního a velikého řemesla a z úmorné každodenní práce.

Josef Čapek zase uvedl, že umění mluví za člověka, za národy, za lidstvo a italský sochař, malíř, architekt a básník šestnáctého století Michelangelo Buonarroti tvrdil, že cílem umění je dělat člověka šťastným. Umění a umělecká díla jsou všude okolo nás. Často neznáme cenu uměleckých děl na poli ekonomickém, důležité ale je, jak je vnímáme a jak na nás působí.

Existuje i řada autorů moderní doby, kteří tiše ve svých ateliérech vytváří hodnotu, kterou buď objevíme v našem věku nebo bude objevena v budoucnosti. Často se o nich nehovoří a nepíše, přestože ve svém oboru dosahují velkých úspěchů. Jedním takovým ze současných výtvarníků mladší generace je i Štefan Tóth, jenž byl v roce 2014 osloven Jitkou Peričovou ke spolupráci na projektu „After Rembrandt (Podle Rembrandta)“, aby vytvořit zcela nový obraz inspirovaný dílem Učenec ve studovně významného malíře Rembrand-ta van Rijn ze sbírek Národní Galerie Praha.

Jediný originální Rembrandtův obraz na území České republiky umělec kompozičně rozčlenil na několik polí. Některá z nich se stala pouze barevnými vertikálními liniemi a jiná připomínají kopii Rembrandtovy malby. Tyto části jsou namalovány tak, aby kopírovaly postupy starých mistrů. Propojují se tím dva různé způsoby malby na jedné ploše plátna. Symbolicky tak dochází k dialogu mezi historickým a současným výtvarným jazykem.

Nyní je dílo českého výtvarníka v soukromé sbírce a znovu bylo představeno veřejnosti u příležitosti unikátní výstavy Rembrandt: Portrét člověka, která se uskutečnila v pandemických letech v Národní galerii Praha - palác Kinských. Na tento první a opakovaně vystavovaný obraz navazuje číselná řada dalších tří pláten After Rembrandt No. 1 – No. 4. Nejnovější příspěvek z Tóthovy série After Rembrandt No. 5 bude poprvé veřejnosti představen u příležitosti výstavy Intermediální školy prof. Milana Knížka pod názvem Umění už je nuda, jejímiž kurátory budou Hana Šauerová a Filip Kazda. Vý-stava se uskuteční v HYB4 Galerii - Kampus Hybernská, a to od 28. dubna do 26. května tohoto roku.

„Obraz After Rembrandt vznikl na základě mých dlouholetých studií obrazů starých mistrů barokního umění. V malířských projevech baroka stavím nejvýše právě Rembrandtovo dílo. Představuji si, že tehdejší divák musel být jeho uměním přímo fascinován, a i my jsme po tolika staletích stále překvapování krásou Rembrandtových obrazů plných mistrovské malířské techniky. Jeho malířská dokonalost s vytříbeným rukopisem, měnícím se v průběhu jeho života a především síla, energie a krása jeho obrazů jsou pro mě silným zdrojem inspirace, a to je ten moment, který chci také sdílet se současným divákem. Právě z tohoto důvodu jsem hledal díla i jiných současných umělců, kteří by se stejně jako já pokoušeli pracovat s jeho odkazem, abych si potvrdil, že Rembrandtovo dílo je stále aktuální. Spojitost s mým malířským cyklem jsem našel například v díle Braco Dimitrijeviće, který své apropriační projekty Portraits after Rembrandt and Miguel Perez realizoval již v letech 1968-1978,“ uvádí MgA. BcA. Štefan Tóth, Ph.D. „Obraz After Rembrandt je však volné pokračování Dimitrijevićovy snahy oživit psychologický aspekt Rembrandtových maleb.. Nový výtvarný jazyk replikovaný postmoderní optikou pak není ničím jiným než zpřítomněním krásy Rembrandtova umění současníkům,“ dodává Štefan Tóth, Ph.D.


Malířský projekt After Rembrandt prezentuje zcela novým výtvarným jazykem vrcholné barokní umění v podání Rembrandta. Každý obraz z uvedené série je zcela jiným a originálním příkladem inspirace konkrétním Rembrandtovým dílem a každému obrazu vévodí geometrický útvar-kruh s rozdílným barevným akcentem, v originále Rembrandtova obrazu představující zemský glóbus. Podle autora bude nejnovější příspěvek inklinovat ke kubismu, tak aby se na jedné ploše plátna potkaly téměř nesourodé umělecké formy - vrcholný malířský projev baroka spolu s jedním z nejprogresivnějších hnutí moderní éry 20. století.


PR 26,2,2023

Líbil se vám článek? Zalinkujte jej!
Tisknout


Adus s.r.o.

RSS feed
Mapa webu
Validátor
© 2024 Autokaleidoskop.cz Všechna práva vyhrazena.
Partneři: Auto ESA - váš spolehlivý autobazar