Autokaleidoskop

Denně aktualizovaný magazín ze světa automobilů, veteránů, automobilového sportu a cestování

Muzeum Středních Brd ve Strašicích

Od 20. do 90. let minulého století celé Střední Podbrdsko intenzivně využívala armáda. Ve Strašicích, jež mají v rámci Středních Brd výjimečné postavení díky obklopení brdskými lesy zbyl po odsunu armády rozsáhlý areál bývalých kasáren. A tak vznikla myšlenka využít dvě budovy pro zřízení Muzea Středních Brd.

První, řekli bychom hlavní expozice je v bývalé velitelské vile ve funkcionalistickém slohu a druhá v dřevěném patrovém kasárenském domě z 30. let minulého století.


V objektu vily je zřízena stálá expozice, jenž představuje Střední Brdy s důrazem na Strašice a okolí z hlediska přírodovědného, společenského a vědního. Zvláštní důraz je kladen na místní specifika, jako jsou lesní řemesla, historie místního železorudného a černouhelného hornictví, historie brdského železářství a prezentace výsledků lokálních archeologických výzkumů.
Samozřejmě značnou část tvoří vojenská expozice, na kterou navazuje expozice v Kasárenském domě, kde se prezentuje historie vojenství ve vztahu k vývoji dnešního Vojenského újezdu Brdy, s nímž Strašice bezprostředně sousedí. Přízemí je upraveno jako specifická ubytovna s osmnácti lůžky a sociálním příslušenstvím, autenticky upravených na způsob vojenské nocležny z období první republiky.


Hlavní prohlídkový okruh začíná v Kuchyni s příslušenstvím a pokračuje tzv. Velitelskou pracovnou. Tato část je zaměřena na vojenství v Brdech v letech 1927-1939. Pracovna je vybavena nábytkem, který odpovídá potřebám tehdejší doby. V pracovním koutě velitele posádky můžete vidět třeba tzv. americký stůl s uzamykatelnou roletou z roku 1928. Původně byl inventářem kasáren pluku č.38 v Berouně. Stůl doplňuje psací stroj Underwood, mramorová artdecová psací souprava a dobové dokumenty.Ve vitrínách jsou různé uniformy, například četaře aspiranta berounského pluku č. 38, jenž byl předchůdcem 23. mechanizovaného praporu ve Strašicích a na tento prapor má přímou historickou návaznost. Uniformy doplňují např. různé typy opasků, helma vz. 32 (tzv. vajíčko) z mobilizace roku 1938, helma M16 (tzv. rohatka) v barvě československého těžkého dělostřelectva. Můžete zde vidět proslulý těžký kulomet vz. 37. Licence na kulomet byla před válkou prodána do Anglie, kde byla vyráběna firmou BSA v Birminghamu po celou válku pro britská obrněná vozidla pod označením BESA. Víc už prozrazovat nebudeme. Pokud se zajímáte o vojenství, tak nebudete zklamáni.


V další části muzeu se nachází Expozice místopisu a moderních dějin Strašic jako jednoho z center severní strany Středních Brd a jejich okolí. Časově spadá do období od druhé poloviny 18. století až po padesátá léta 20. století. Tématicky ji můžeme rozdělit do několika dílčích okruhů: strašické i okolní železářství a zpracování kovů, místopis strašického okolí, společenský život v oblasti, význačné osobnosti a historická literatura. Oproti ostatním částem stálých expozic není svými tématy výrazně vymezena a jedno téma tak volně navazuje na druhé.


Strašice patřily k starým poddanským městečkům s tradicí hutní a železářské výroby hluboko do středověku. Ze staré strašické huti, jejíž vysoká pec zanikla, se až do dnešních dob zachovala fungující slévárna. Slavné časy oblasti vzletně nazývané „Železné srdce Čech" připomínají exponáty v podobě starých i novějších odlitků slévárny Strašice.


Obživu na Brdech zajišťovala i řemesla spjatá s lesním i vodním hospodářstvím, jejichž připomínku však naleznete v expozicích „Les a voda ve službách člověka“ a „Archeologie a starší historie“.
Určitě se zastavte v mineralogické části s několika zajímavými kolekcemi. Předně jsou to brdské drahé kameny. Asi je ostuda, ale vůbec jsme netušili, že i v Brdech se nacházejí například donedávna sběratelsky neznámé brdské acháty. Velmi zajímavá je kolekce z lomu Těškov. Tato lokalita poskytla velmi zajímavé minerály, jako jsou pěkně krystalované obecné křemeny s typickým narezavělým zbarvením po hydroxidech železa atd.


http://www.muzeumstrasice.eu/

Otevírací
doba


úterý - neděle:
10.00-11.00 13.00-16.00
(pondělí zavřeno)JL 12.5.2022

Líbil se vám článek? Zalinkujte jej!
Tisknout


CAG - Poctivé české dveře
Katalog Michelin 2017-2018
Adus s.r.o.
logo rexteam - rally racing czech

RSS feed
Mapa webu
Validátor
© 2022 Autokaleidoskop.cz Všechna práva vyhrazena.
Partneři: Auto ESA - váš spolehlivý autobazar