Autokaleidoskop

Denně aktualizovaný magazín ze světa automobilů, veteránů, automobilového sportu a cestování

Lomnické muzeum - Výstava a křest knihy o Josefu Janu Fučíkovi

Od 15. března se v městském muzeu uskuteční tematická výstava „Josef Jan Fučík (1859 – 1930 – historik, kartograf, pedagog“, navazující na dvě předcházející z roku 1980 a 2009. Připomeneme si tak tohoto vlastivědného pracovníka a všestranně zaměřeného člověka, který celý svůj život zasvětil zkoumání historie rodného Lomnicka.

Na výstavě se návštěvníci budou moci detailně seznámit s podstatnou částí Fučíkovy pozůstalosti, jež muzeu věnovala v roce 1970 dcera Vlasta, do té doby o ni vzorně pečující. Prezentovány budou osobní věci, archiválie, historické fotografie našeho města a okolí, diplomy, různé typy map, které Fučík vytvořil, statistická srovnání, kresby, dobové školní pomůcky, ve stylizované pracovně i originální stůl, na němž vznikla většina historikových stěžejních prací a mnoho dalších exponátů. Zcela poprvé pracovníci muzea vystaví Fučíkův deník před několika málo dny věnovaný příbuznými do našeho sbírkového fondu.

Slavnostní vernisáž proběhne v neděli 15. března ve 14 hodin. Úvodní slovo pronese starosta města Mgr. Josef Šimek a Doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. V kulturní části programu zahrají a zazpívají Gabriela a Jaroslav Krčkovi.

Na závěr vernisáže dojde na křest zcela nové publikace nazvané „Přínos vlastivědného pracovníka Josefa Jana Fučíka k poznání historie Lomnicka“. Ambicí a cílem této knihy, jejímiž tvůrci jsou pracovníci lomnického muzea, je komplexní zmapování života a především díla zmíněného historika. Zkoumání Fučíkovy osobnosti bylo pojato šířeji, což se mimo jiné projevilo hlavně v kapitolách týkajících se jeho pedagogických, spolkových a veřejných aktivit, v neposlední řadě též i zájmu o kartografii, statistiku a sběratelství. Těžiště zájmu autorů je však posunuto především do oblasti Fučíkova celoživotního bádání. Zvláště pokud jde o postižení a zhodnocení stylu jeho práce, pracovních postupů a v neposlední řadě též kontaktů s kolegy historiky, ať už na regionální úrovni nebo s celostátním dopadem. Např. s Čeňkem Zíbrtem, J. Kalouskem či J. V. Šimákem. Větší část citované korespondence z archivních fondů a další Fučíkovy materiály jsou v této práci uvedeny zcela poprvé. Jedna z kapitol si všímá Fučíkova mravního hodnocení, jež vyplývá z textu kolekce desítek gratulací k jeho významnému životnímu jubileu. Jedná se o zajímavou psychologickou sondu ukazující vesměs kladné hodnocení, jakého se Fučíkovi ve společnosti dostalo, a to napříč celým jejím sociálním spektrem. Autoři doufají, že publikace nebude chybět v žádné knihovničce čtenářů zajímající se o regionální literaturu. V rámci vernisáže si zmíněný knižní titul, který byl vytištěn jilemnickým vydavatelstvím Gentiana, budete moci zakoupit za sníženou cenu.

V průběhu výstavy se také uskuteční přednáška s vnučkou J. J. Fučíka nazvaná “Setkání s historičkou umění PhDr. Eliškou Fučíkovou, CSc.“, autorkou řady odborných publikací a výstav s celostátním dopadem zaměřených na období přelomu české renesance a baroka. E. Fučíková byla např. také dlouholetou ředitelkou „Odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky“.

Výstava k 160. výročí narození našeho významného rodáka a čestného občana Josefa Jana Fučíka proběhne pod záštitou starosty města pana Mgr. Josefa Šimka a pro veřejnost bude otevřena až do 26. dubna. Organizátoři srdečně zvou nejen zájemce o regionální historii, ale též všechny místní patrioty.jdm 10.3.2020

Líbil se vám článek? Zalinkujte jej!
Tisknout


Milotec logo
CAG - Poctivé české dveře
Katalog Michelin 2017-2018
Adus s.r.o.
Dronejobs.cz
logo rexteam - rally racing czech

RSS feed
Mapa webu
Validátor
© 2021 Autokaleidoskop.cz Všechna práva vyhrazena.
Partneři: Auto ESA - váš spolehlivý autobazar